Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sökträffar

 • Nyhet, publicerad 17 maj 2019

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har givit hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att upphandla specialiserad kirurgi i öppenvård för befolkningen i Region Stockholm enligt framtaget...

  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 13 maj 2019

  Nu blir det lättare att både skicka ut och besvara hälsoenkäten EQ-5D.

  • Information från Region Stockholm
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 9 maj 2019

  Efter att ett mässlingfall konstaterats den 9 maj med koppling till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge görs enligt rutin smittspårning.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 3 maj 2019

  Världshälsoorganisationen (WHO) påminner vårdpersonal om att följa handhygien och hygienrutiner för ökad patientsäkerhet.   SAVE LIVES: Clean Your Hands 5 May 2019

  • Vårdhygien
 • Nyhet, publicerad 26 april 2019

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 25 april 2019

  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat om nya instruktioner för arbetet med att säkra en ändamålsenlig läkemedelsanvändning i Region Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 25 april 2019

  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat om hur hanteringen av ansökningar om att bedriva nationell högspecialiserad vård ska fungera.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 25 april 2019

  Du får aktuella nyheter och en bild av bredden i den stora verksamhet som finns inom regionen.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 5 april 2019

  Från och med den 27 april så ser utbudet av närlaboratorier inom klinisk laboratoriemedicin utanför akutsjukhusen ut enligt följande: Karolinska Universitetslaboratoriet ansvarar för att...

  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Patientadministration
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 29 mars 2019

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 28 mars 2019

  Nu är det enklare att söka och hitta rätt i webbplatsens omfattande innehåll.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 27 mars 2019

  Efter att ett mässlingfall konstaterats den 22 mars vid Högdalens läkarhus, görs smittspårning enligt rutin.

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 25 mars 2019

  Den 15 maj ordnar programmet Framtidens vårdinformationsmiljö i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen en informationsträff för privata vårdgivare.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 21 mars 2019

  1177 får ny webbplattform med ny design och navigationsstruktur, som uppfyller krav på tillgänglighet.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 20 mars 2019

  En mötesarena med demonstrationer av innovationsprojekt, föreläsningar och prisutdelning.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 12 mars 2019

  Statistik över sjukdomar som anmälts enligt smittskyddslagen under 2018.

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 11 mars 2019

  Nytt informationsmaterial om e-tjänsterna; e-tjänster generellt kan beställas på vardgivarguiden.se/infomaterial och användas för att informera patienter om e-tjänsterna.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 6 mars 2019

  Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft den 1 januari 2019.

  • Information från Region Stockholm
  • IT-stöd och e-tjänster
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 1 mars 2019

  Nu kan den som är mellan 16 och 18 år söka sommarjobb i Region Stockholm. Ansökningsperioden pågår 1-25 mars.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 28 februari 2019

  Stockholmarna är tillsammans med västerbottningarna mest positivt inställda till den nya digitala vården i Sverige.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 27 februari 2019

  Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden har idag gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att göra en extern särskild granskning av den del i avtalet med MedHelp som berör...

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 26 februari 2019

  I juni 2018 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om upphandling av en ny närakut i innerstaden, med relativ närhet till S:t Görans sjukhus. Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om...

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 21 februari 2019

  Vårdgivaren som har avtal med Region Stockholm för tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon har nu avslutat avtalet för teleoperatörstjänster med företaget som ansvarar för den server där obehöriga har...

  • Akut omhändertagande
  • Information från Region Stockholm
  • Patientsäkerhet
 • Nyhet, publicerad 21 februari 2019

  Nu kan Försäkringskassan beställa försäkringsmedicinska utredningar från hälso- och sjukvården.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 20 februari 2019

  Bokslutet visar ett budgetöverskott på 0,9 procent och att många verksamhetsmål uppnåtts.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2019

  Både åtgärder och teknisk analys fortsätter hos den vårdgivare som utför sjukvårdsrådgivningen på telefon.

  • IT-stöd och e-tjänster
  • Patientsäkerhet
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2019

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att avsätta 315 miljoner till förstärkning av husläkarverksamheten. Sammantaget innebär det att husläkarmottagningarna i genomsnitt får en resursförstärkning...

  • Husläkarverksamhet
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2019

  Personer som påbörjar dialysbehandling i hemmet efter 65 års ålder får bidrag för merkostnader.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 18 februari 2019

  Inspelningar av vissa samtal till sjukvårdsrådgivning på telefon har varit tillgängliga för obehöriga.

  • Information från Region Stockholm
  • IT-stöd och e-tjänster
  • Patientsäkerhet
 • Nyhet, publicerad 18 februari 2019

  I Goda Innovationer presenteras en rad innovativa lösningar för en ännu bättre hälso- och sjukvård.

  • Forskning
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 18 februari 2019

  Just nu jobbar vi med en förstudie där vi vill träffa vårdgivare för att förstå hur vi kan utveckla digitala tjänster runt avtalsrelaterade frågor. Vi söker dig som vi vara med och hjälpa oss.

 • Nyhet, publicerad 12 februari 2019

  Mellan klockan 23.00 fredagen den 15 februari och klockan 09.30 den 16 februari är det ett planerat underhållsarbete i Färdtjänstens system.

  • IT-stöd och e-tjänster
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 11 februari 2019

  En vuxen patient som besökt Capio S:t Görans sjukhus har visat sig vara drabbad av mässling. Enligt rutinerna görs nu smittspårning i samarbete mellan länets smittskyddsläkare och vårdgivaren.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 11 februari 2019

  Du kan nominera mellan den 12 februari - 12 mars.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 6 februari 2019

  Invånarna i Region Stockholm lever längre, motionerar oftare och drabbas mer sällan av hjärtinfarkt än rikssnittet. Däremot upplever fler psykisk ohälsa.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 6 februari 2019

  Under morgonen har det varit svårt att nå vissa telefonnummer inom Region Stockholm. Det berodde på störningar hos leverantören Telia.

 • Nyhet, publicerad 1 februari 2019

  Arbetsutskottet består av representanter från Karolinska Institutet och forskare från olika delar inom Region Stockholm för att få en samlad kunskap inom klinisk forskning.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 31 januari 2019

  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat att strukturen för sakkunniga i Region Stockholm och Region Gotland ska göras om.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 31 januari 2019

  Ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdens kunskapsstyrningsnämnd.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 31 januari 2019

  Förbättrad patientsäkerhet, minskad antibiotikaanvändning och en ny regional cancerplan. Det är några av fokusområdena för vårdens kunskapsstyrningsnämnd under 2019.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 30 januari 2019

  Region Stockholm och länets kommuner inleder en gemensam uppföljning av den nya utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård och bjuder in till dialogmöten i februari och mars.

  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 30 januari 2019

  Överviktscentrum behåller sitt nuvarande namn och adress, men har nytt telefonnummer.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 30 januari 2019

  Under hösten 2019 kommer Trafikförvaltningen, Sektion Färdtjänst att införa ett nytt tillståndssystem för att registrera tillstånd för sjukresor.

  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 29 januari 2019

  För att säkra tillgången till specialiserad kirurgi i öppenvården på lång sikt har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att en ny konkurrensutsatt upphandling enligt LOU påbörjas och att förvaltningen...

  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 29 januari 2019

  Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2019, tidigare benämnd slutlig budget, beslutad.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 25 januari 2019

  De störningar som Region Stockholm hade igår i sin IT-miljö är nu avhjälpta.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 25 januari 2019

  Just nu är sjukresesystemet instabilt. Det tar lång tid att logga in och att registrera tillstånd. Ibland går det inte att logga in. Men försök igen.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 24 januari 2019

  Tekniska åtgärder har vidtagits som gör att de funktioner i IT-miljön som påverkades av störningar nu fungerar bättre. Arbetet med analys och åtgärder fortsätter.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 24 januari 2019

  Det tvärvetenskapliga centrumet för medicinteknisk forskning utlyser fyra nya tjänster.

  • Forskning
 • Nyhet, publicerad 23 januari 2019

  Nu finns appen 1177 Vårdguiden som gör det lättare att använda e-tjänsterna på 1177.se via mobil eller surfplatta.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 11 januari 2019

  Länets chefläkare rapporterar ett fortsatt mycket högt tryck i sjukvården främst i inledningen av veckan.

  • Akut omhändertagande
  • Information från Region Stockholm
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 28 december 2018

  Under julhelgen rapporterar länets chefläkare att vården har fungerat väl. Söktrycket vid akutsjukhusen är fortsatt normalt även om det stundtals är många som söker akutvård.

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 21 december 2018

  Medarbetare på landstingets akutmottagningar som arbetar varannan helg kommer kunna sätta in ytterligare tid i sin timbank. Det har Vårdförbundet och Stockholms läns landsting kommit överens om.

  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 21 december 2018

  Nu är det dags för vården att övergå till helgverksamhet. Den akuta vården prioriteras högst, vårdgivarna samarbetar tätt och dygnet runt finns vägledning via 1177 Vårdguiden.

  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 21 december 2018

  Många aktiviteter pågår för att säkerställa att vaccin når de prioriterade grupperna.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 21 december 2018

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 erbjuds vaccination mot säsongsinfluensa.

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 21 december 2018

  Stärkt primärvård, fler digitala vårdmöten och ökad trygghet för vårdpersonal några av satsningarna.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 21 december 2018

  Under våren 2019 kommer Trafikförvaltningen, Sektion Färdtjänst att införa ett nytt tillståndssystem för att registrera tillstånd för sjukresor.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 19 december 2018

  Under första halvåret 2019 ska den nya utrustningen för strålbehandling börja användas vid Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset. Landstinget och vårdgivarna har arbetat fram en rad...

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 19 december 2018

  Temanummer av HSN-nytt, hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 17 december 2018

  Nio närakuter, sex akutmottagningar, jourläkarbilar dygnet runt och 960 platser för äldre i geriatriken är en del av den vård som står redo att ta hand om sjuka och skadade under jul och nyår.

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 17 december 2018

  Fortsatt reservation för riskgrupper trots tillskott på nästan 6 000 doser vaccin.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 17 december 2018

  Nu går det att skriva ut eller beställa affischer med patientavgifter för 2019.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 17 december 2018

  Nivån för högkostnadsskydd för öppen vård respektive läkemedel höjs med 50 kronor.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 14 december 2018

  Att akut sjuka stockholmare får rätt vård på, rätt plats och i rätt tid är extra viktigt under julhelgerna. Därför genomför landstinget en bred informationssatsning som ska vägleda invånarna till rätt...

  • Akut omhändertagande
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 13 december 2018

  Nu ska det bli lätt att göra rätt i rapporteringen när rapporteringsanvisningarna webbanpassas.

  • Avtal och uppdrag
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 5 december 2018

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 4 december 2018

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat om förutsättningarna för att starta ytterligare en sprututbytesverksamhet. Nu har hälso- och sjukvårdsdirektören på uppdrag av hälso- och...

 • Nyhet, publicerad 4 december 2018

  Mentorskap till barnmorskor och utbildning i CTG-tolkning är några av projekten som får del av de kvarvarande nationella medlen för 2018 för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa.

  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 4 december 2018

  Nu görs en omfattande uppdatering av förfrågningsunderlaget för barnavårdscentraler.

  • Avtal och uppdrag
  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 4 december 2018

  Uppdraget gäller tjänster inom klinisk laboratoriemedicin i norra och sydöstra länet.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 4 december 2018

  Syftet med bidragen är att stödja organisationer som förstärker eller kompletterar hälso- och sjukvården.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 4 december 2018

  Nu kan du som arbetar i primärvården utveckla din förståelse och ditt bemötande.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 3 december 2018

  Förberedelserna för vården under julhelgerna har pågått i flera månader. En av många åtgärder är tydlig vägledning av länets invånare till rätt vård utifrån symtom. Inför kampanjstart den 17 december,...

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 3 december 2018

  Från årsskiftet sker en viss förändring i utbudet av endoskopimottagningar till följd av en upphandling.

  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 30 november 2018

  När den tekniskt uppdaterade versionen av 1177 Vårdguidens e-tjänster införs tidigt i vår (i mars 2019) kommer den att ha ett nytt utseende, men funktionerna är desamma.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 30 november 2018

  Med anledning av GDPR kommer 1177 Vårdguiden att radera ärenden och meddelanden i e-tjänsterna som är 2 år eller äldre.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 30 november 2018

  Sedan mitten av november arbetar länets vårdgivare och kommuner enligt nya rutiner när patienter skrivs ut från slutenvården.

  • Husläkarverksamhet
  • IT-stöd och e-tjänster
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 30 november 2018

  Ökad tillgänglighet till offentlig digital service för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning är målet för den nya lagen om tillgänglighet till digital service som träder i kraft...

 • Nyhet, publicerad 30 november 2018

  På grund av vaccinbrist uppmanas vårdgviare att informera om sin egen tillgång på influensavaccin.

  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 27 november 2018

  Landstingsstyrelsen har beslutat att tillsätta en regiondirektör och utse Carina Lundberg Uudelepp till Region Stockholms första regiondirektör med tillträde den 1 januari. Tjänsten är ett...

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 26 november 2018

  Europeiska hivtestningsveckan (23-30/11) uppmärksammar vikten av lättillgänglig hivtestning. Tidig testning räddar liv!

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 21 november 2018

  Under driftstoppet beställs sjukresor enbart via telefon.

  • Information från Region Stockholm
  • IT-stöd och e-tjänster