Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

För asylsökande gäller särskilda regler vid uttag av patientavgift. En grundprincip är att den asylsökande söker rätt vårdnivå för att få subventionerad avgift enligt förordning 1994:362 om vårdavgifter med mera för vissa utlänningar.

Detta innebär att en asylsökande behöver en remiss från läkare inom primärvården eller från akutmottagning för att få rätt till subventionerad avgift i samband med sjukvårdande behandling eller vid läkarbesök på specialistmottagning.

Utan sådan remiss betalar patienten vanlig patientavgift, se Övriga patientavgifter i tabellen nedan.

Undantag från remisskravet

Vid besök på gynekologmottagning ställs inget krav på remiss från primärvården eller akutmottagning för att asylsökande ska få rätt till subventionerad vård.

LMA-kort krävs

Det är viktigt att den asylsökande uppvisar giltigt LMA-kort eller asylkvitto.

Patientavgifter - enligt förordning 1994:362Avgift
Primärvård och öppen specialistvård för barn och ungdom under 18 år. 0 kr
Primärvård och öppen specialistvård för personer äldre än 85 år 0 kr
Läkarbesök inom primärvården för patient som är 18 år eller äldre.
Gäller även besök på akutmottagning utanför akutsjukhusen/specialistakut (så kallad närakut/jourmottagning).
50 kr
Läkarbesök på specialistmottagning med remiss från läkare inom primärvården eller från akutmottagning. Gäller även återbesök som anknyter till remissen. 50 kr
Läkarbesök på specialistmottagning med remiss från annan specialistmottagning då det finns en bakomliggande remiss från läkare inom primärvården eller från akutmottagning. 50 kr
Läkarbesök vid gynmottagning, även om det saknas remiss från primärvården eller akutmottagning. 50 kr
Sjukvårdande behandling efter remiss från läkare inom primärvården eller från akutmottagning. (Gäller även återbesök som anknyter till remissen och vid remiss från specialistmottagning då det finns en bakomliggande remiss från läkare inom primärvården eller från akutmottagning) 25 kr
Sjukvårdande behandling vid gynmottagning, även om det saknas remiss från primärvården eller akutmottagningar. 25 Kr
Dagsjukvård med remiss från läkare inom primärvården, gynekolog eller från akutmottagning.
 • dagkirurgi
 • dagmedicin



50 kr

25 kr

Övriga patientavgifterAvgift
Läkarbesök på geriatrisk mottagning utan remiss från läkare i primärvården eller akutmottagning. 200 kr
Läkarbesök vid specialistmottagning utan bakomliggande remiss från läkare inom primärvården eller akutmottagning. Gäller även återbesök. 350 kr
Besök på akutsjukhusens akutmottagningar/specialistakut
 • patienter som är 18 år eller äldre
 • barn under 18 år
  vid direkthänvisning från primärvården (avgift ska vara betald vid besöket i primärvården)

400 kr
120 kr

0 kr

Sjukvårdande behandling utan remiss från läkare inom primärvården eller akutmottagning
 • hos fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kiropraktor eller naprapat
 • hos till exempel sjuksköterska, distriktssköterska, kurator, logoped, psykolog, och besök på syncentral eller medicinsk fotvård

 


200 kr

100 kr

Dagsjukvård utan bakomliggande remiss från läkare inom primärvården eller från akutmottagning.

 • dagkirurgi
 • dagmedicin

 


350 kr
200 kr

 

Telefonrecept - vid konsultation som leder till att läkaren skriver recept som avhämtas eller sänds per post till patienten. 0 kr
Telefonrecept - barn och ungdom under 18 år. 0 kr
Avgift för uteblivet besök. Gällande avgift
24-timmars regeln: gäller akuta återbesök på samma mottagning i samma ärende inom 24 tim. 0 kr

Avgiftsbefriad vård

Patientavgift ska inte erläggas för följande:

 • mödrahälsovård och barnhälsovård (inklusive förlossning)
 • vård enligt smittskyddslagen
 • avgifter i slutenvård
 • egenavgifter för hjälpmedel
 • röntgen, fysiologi- och neurofysiologilab
 • hälsoundersökningar som erbjuds enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med fler.

Högkostnadsskydd

Asylsökande omfattas inte av högkostnadsskyddet för sjukvård, sjukresor och hjälpmedel.

Däremot finns för möjlighet för asylsökande att få höga kostnader för patientavgifter ersatta av Migrationsverket, som enligt särskilda regler betalar tillbaka erlagda avgifter.