Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

En asylsökande är en person som tar sig till Sverige för att söka skydd (asyl), men som ännu inte fått beslut om han eller hon kommer att få uppehållstillstånd.

Följande personer hör till personkretsen asylsökande:

  • utlänningar som ansökt om asyl eller uppehållstillstånd av asylliknande skäl och som är registrerad av Migrationsverket vid en mottagningsenhet
  • förvarstagna (inskrivna på Migrationsverkets förvarsenhet i Märsta, normalt medföljer personal från Migrationsverket)
  • asylsökande som beviljats uppehållstillstånd men ännu inte blivit kommunplacerad. Kommunplacering sker oftast 30 dagar efter uppehållstillstånd.
  • ensamkommande barn, som sökt asyl.
  • bevisperson – en person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottsmål i Sverige. Personen har beslut från polismyndighet om sin status – kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för mer information.

Övriga personer som söker uppehållstillstånd i Sverige ska betraktas som turister och ska i allmänhet betala hela sjukvårdskostnaden själva om de inte omfattas av konvention eller EU/EES-avtalet. För mer information om dessa patientgrupper se:

Turisthandboken - samlad information

Samlad information om patientavgifter för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige.

Identifiering

LMA-kortet är ett bevis på att personen är asylsökande och omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande. Alla asylsökande ska därför kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort eller ett intyg, asylkvitto, från Migrationsverket om att asylansökan nyligen är inlämnad. Detta gäller endast under förutsättning att kvittot inte är äldre än 14 dagar.

Klicka på länken för att se hur ett LMA-kort ser ut.

Om LMA-kort saknas

Om patienten av någon anledning inte kan uppvisa LMA-kortet trots att hen uppger sig vara asylsökande görs kontroll med Migrationsverket.

Att säkerställa patientens identitet är lika viktigt när det gäller asylsökande som för andra patientgrupper.