Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Ersättning ges enligt utomlänstaxan och måste faktureras manuellt.

För vårdgivare som fakturerar via RES finns en storkundskod för kvotflyktingar -
901009

Taxa 95 används när patientavgift erläggs

Taxa 96 används när patientavgift inte erläggs

Faktura

Fakturan ska innehålla namn, reservnummer, datum för besök samt den ersättning som önskas.

Fakturaadress:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ref 1500 2509/Kvot
Box 120 81
102 23 Stockholm