Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

För personer som saknar tillstånd gäller, i samband med Hälso- och sjukvård, särskilda regler vid uttag av patientavgift. Patientavgiften regleras i förordning 1994:362 och är samma som tillämpas för asylsökande.

Patientavgifter - enligt förordning 1994:362Avgift
Primärvård och öppen specialistvård för barn och ungdom under 18 år. 0 kr
Primärvård och öppen specialistvård för personer äldre än 85 år 0 kr
Läkarbesök inom primärvården för patient som är 18 år eller äldre.
Gäller även besök på akutmottagning utanför akutsjukhusen/specialistakut (så kallad närakut/jourmottagning)
50 kr
Läkarbesök på specialistmottagning med remiss från läkare inom primärvården eller från akutmottagning. Gäller även återbesök som anknyter till remissen. 50 kr
Läkarbesök på specialistmottagning med remiss från annan specialistmottagning då det finns en bakomliggande remiss från läkare inom primärvården eller från akutmottagning. 50 kr
Läkarbesök vid gynmottagning, även om det saknas remiss från primärvården eller akutmottagning. 50 kr
Sjukvårdande behandling efter remiss från läkare inom primärvården eller från akutmottagning. (Gäller även återbesök som anknyter till remissen och vid remiss från specialistmottagning då det finns en bakomliggande remiss från läkare inom primärvården eller från akutmottagning) 25 kr
Sjukvårdande behandling vid gynmottagning, även om det saknas remiss från primärvården eller akutmottagningar. 25 kr

Dagsjukvård med remiss från läkare inom primärvården, gynekolog eller från akutmottagning.

 • dagkirurgi
 • dagmedicin

 


50 kr
25 kr

Övriga patientavgifterAvgift
Läkarbesök på geriatrisk mottagning utan remiss från läkare i primärvården eller akutmottagning. 200 kr
Läkarbesök vid specialistmottagning utan bakomliggande remiss från läkare inom primärvården eller akutmottagning. Gäller även återbesök. 350 kr
Besök på akutsjukhusens akutmottagningar/specialistakut
 • patienter från och med 18 år
 • barn under 18 år
 • vid direkthänvisning från primärvården (avgift ska vara betald vid besöket i primärvården) .

400 kr

120 kr

0 kr
Sjukvårdande behandling utan remiss från läkare inom primärvården eller akutmottagning
- hos fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kiropraktor eller naprapat
- hos till exempel sjuksköterska, distriktssköterska, kurator, logoped, psykolog, och besök på syncentral eller medicinsk fotvård

 

200 kr

100 kr

Dagsjukvård utan bakomliggande remiss från läkare inom primärvården, gynekolog eller från akutmottagning.

 • dagkirurgi
 • dagmedicin

 


350 kr
200 kr

Telefonrecept - vid konsultation som leder till att läkaren skriver recept som avhämtas eller sänds per post till patienten. 0 kr
Telefonrecept - barn och ungdom under 18 år. 0 kr
Avgift för uteblivet besök. Gällande avgift
24-timmars regeln: gäller akuta återbesök på samma mottagning i samma ärende inom 24 tim. 0 kr

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för sjukvård, sjukresor och hjälpmedel gäller inte för patienter som saknar tillstånd.

Avgiftsbefriad vård

Patientavgift ska inte tas ut för följande:

 • mödrahälsovård och barnhälsovård (inklusive förlossning)
 • vård enligt smittskyddslagen
 • avgifter i slutenvård
 • egenavgifter för hjälpmedel
 • röntgen, fysiologi- och neurofysiologilab.