Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Avser avgifter för personer från och med 18 år.

AktivitetAvgift
Läkarbesök på husläkarmottagning 200 kr
Läkarbesök på geriatrisk mottagning 200 kr
Första besök hos geriatriker med remiss
från läkare på husläkarmottagning
eller privat specialistläkare i allmänmedicin som
får ersättning från landstinget
0 kr
Läkarbesök på specialistmottagning 350 kr
Första besök hos läkare på specialistmottagning med
remiss från läkare på husläkarmottagning eller privat
specialist i allmänmedicin får ersättning från landstinget
150 kr
Besök på sjukhusens akutmottagningar. Avgiften gäller oavsett vårdgivare 400 kr
Planerat återbesök hos läkare på sjukhusens akutmottagningar/specialistakut i samma ärende 350 kr

I avgiften för läkarbesök ingår medicinsk service. Ingen extra avgift tas ut för besök på laboratoriemottagning med undantag besök på röntgen, fysiologi och neurofyslab samt viss endoskopi.

Avgiftsfria läkarbesök

AktivitetAvgift
Särskilt boende (hembesök av husläkare eller geriatriker) 0 kr
Hemsjukvård (vård och behandling i hemmet av patient
som är inskriven i hemsjukvård oavsett personalkategori)
0 kr

Besök på akutmottagning efter direkthänvisning från
annan vårdgivare.
Patient som återkommer till samma mottagning för samma hälsoproblem akut betalar ingen avgift för besöket om besöket sker under samma dag som det första besöket.

0 kr
Besök inom mödrahälsovården 0 kr
Rådgivning om preventivmedel och abortfrågor 0 kr

Delegerad vård

För vård som delegerats av läkare till annan hälso- och sjukvårdspersonal betalar patienten avgift motsvarande besök hos den personalkategori som patienten träffar.

Läs mer