Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatisk status, samt deras familjemedlemmar, kan ibland tilldelas ett svenskt personnummer. Dessa personer är dock inte folkbokförda i Sverige. I landstingets centrala personuppgiftssystem (PU) registreras dessa med länskod 34 (Ej folkbokförd men bor i Sverige).

Personer från annat EU/EES-land eller Schweiz som arbetar på ambassad, samt medföljande familjemedlemmar, har ofta tillgång till intyg med olika användningsområden. I tabellen anges vilka intyg som kan förekomma för dessa personer och vilken vård respektive intyg ger rätt till.

IntygIntyget ger rätt till följande vårdPatientavgift
EU-kort/provisoriskt intyg Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda
Försäkringskassans intyg,
Intyg om rätt till vårdförmåner i 
Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land
eller Schweiz
Akut, nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda
Försäkringskassans intyg,
Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004 från Försäkringskassan
Akut, nödvändig
och planerad vård
Samma som folkbokförda
Intyg S2 Planerad vård Samma som folkbokförda
Intyg E112 Planerad vård Samma som folkbokförda
Patienten saknar EU-kort/intyg Patienten betalar hela vårdkostnaden.
Gäller akut, nödvändig
och planerad vård.

Underlag vid fakturering

Kopia på ovan nämnda intyg eller EU-kort (både framsida och baksida), besökskvitto samt fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige ska alltid bifogas fakturan.

Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges.

Personnumret ska användas vid registrering

Vid registrering av vårdkontakten i lokala PAS-system ska personnumret användas.

Läs mer