Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Den ersättning som gäller för vård av utländska personer eller utlandssvenskar från EU/EES-land eller Schweiz, samt länder som Sverige ingått sjukvårdskonvention med. Observera att det förutsätter att fullständigt underlag bifogas fakturan. 

Försäkringskassan är ytterst betalningsansvarig för dessa patienter från andra länder. Normalt fakturerar privata vårdgivare Region Stockholm för denna vård som sedan vidarefakturerar till Försäkringskassan. För vårdmottagningar i egenregi och akutsjukhusens vårdmottagningar gäller andra faktureringsrutiner.

Primärvård

Gäller för husläkarmottagning, husläkarjour, närakut, MVC och BVC, ungdomsmottagning och obstetrisk ultraljudsmottagning..

Aktivitet Pris*
Läkarbesök 1 800 kr
Sjukvårdande behandling 800 kr

* Priserna inkluderar medicinsk service. Erlagd patientavgift ska räknas av från ersättningen.

Psykiatrisk öppen och sluten specialistvård

Vård i egenregi

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, fakturerar Försäkringskassan för vård enligt EU-förordning eller konvention.

Privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fakturerar Försäkringskassan enligt utomlänsprislistan nedan för vård enligt EU-förordning eller konvention från privata vårdgivare.

Utomlänsprislista

Gäller för privat driven psykiatrisk specialistvård inom Region Stockholm.

Kontakt

Vid frågor om fakturering av vård enligt EU-förordning eller konvention inom psykiatrisk öppen och slutenvård

Specialistvård

Vårdmottagningar i egenregi och vårdgivare med vårdavtal

Vårdmottagningar i egenregi och vårdgivare med vårdavtal ersätts enligt vårdavtal (enligt samma principer som för inomlänspatienter) eller lokal prislista (KVÅ/DRG). Kontakta ansvarig avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för mer information.

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning, eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Slutenvård

Prissättning sker enligt vårdavtal (enligt samma principer som för inomlänspatienter) eller lokal prislista (KVÅ/DRG). Beslut om ersättningsnivå tas av samverkansnämnden Stockholm–Gotland, i den så kallade utomlänsprislistan.

Medicinsk service

Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fullständigt eller delat kostnadsansvar för medicinsk service faktureras landstinget. Fakturaunderlag skickas då via FUMS enligt ordinarie rutin. Detta förutsätter att undersökningen utförs av laboratorium eller enhet som landstinget har avtal med. Ersättning till leverantören av medicinsk service utgår enligt samma villkor som för inomlänspatienter.
Om remittenten har fullt kostnadsansvar för medicinsk service fakturerar leverantören den remitterande mottagningen enligt gällande avtal.
Vem som har betalningsansvaret för avancerad respektive basal service framgår av kombikakodens kundkod, vilket återfinns i Codeservern.

Läs mer