Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Omfattar utlandssvensk och Algerisk medborgare som är bosatt i Algeriet.

Regler för algeriska medborgare

Aktivitet Patientavgift Dokumentationskrav
Akut vård Samma som folkbokförda Giltigt algeriskt pass och fullständig adress i hemlandet
Planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden
Person från Algeriets ambassad, samt medföljande familjemedlemmar, – nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda Giltigt pass och dokumentation som styrker att personen arbetar på ambassaden 

Saknar patienten giltigt pass betalar patienten hela vårdkostnaden själv.

Ambassadpersonal med svenskt personnummer

Utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatisk status, samt deras familjemedlemmar, kan ibland tilldelas ett personnummer. Dessa personer är dock inte folkbokförda i Sverige. Rätten till vård förutsätter därför att personen uppvisar giltigt pass samt dokumentation som styrker att personen arbetar på Algeriets ambassad.

I landstingets centrala personuppgiftssystem, PU registrerats dessa personer med länskod 34 (ej folkbokförd men bor i Sverige).

Vid registrering av vårdkontakten i lokala PAS-system ska personnumret användas.

Regler för utlandssvenskar

Aktivitet Patientavgift Dokumentationskrav
Akut vård Samma som folkbokförda Giltigt svenskt pass och fullständig adress i hemlandet.
Planerad vård 600 kr/besök i öppenvård

1000 kr/vårddag i slutenvård

Förutsätter att patienten var folkbokförd i Stockholms län vid utflyttningen från Sverige.
Giltigt svenskt pass och fullständig adress i hemlandet.


Utlandssvensk som söker planerad vård i annat landsting än där denne var folkbokförd vid utflyttningen från Sverige betalar patienten hela vårdkostnaden själv.

Underlag vid fakturering

Kopia på giltigt pass, besökskvitto samt fullständig adress i hemlandet ska alltid bifogas fakturan.

Vid vård av person som arbetar på Algeriets ambassad ska giltigt pass, besökskvitto, adress till algeriska ambassaden i Stockholm samt dokumentation som styrker att personen arbetar på ambassaden även bifogas fakturan.

Läs mer