Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Konventionen omfattar utlandssvensk och utländsk medborgare bosatt i Australien.

Regler för utländsk medborgare bosatt i Australien

Aktivitet Patientavgift Dokumentationskrav
Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda Giltigt australiensiskt pass, eller annat pass försett med tillstånd för innehavaren att vistas under obegränsad tid i Australien.
Planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden
Person från Australiens ambassad, samt medföljande familjemedlemmar, – nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda Giltigt pass och dokumentation som styrker att personen arbetar på ambassaden 

Ambassadpersonal med svenskt personnummer

Utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatisk status, samt deras familjemedlemmar, kan ibland tilldelas ett personnummer. Dessa personer är dock inte folkbokförda i Sverige. Rätten till vård förutsätter därför att personen uppvisar giltigt pass samt dokumentation som styrker att personen arbetar på Australiens ambassad.

I landstingets centrala personuppgiftssystem (PU) registrerats dessa personer med länskod 34 (Ej folkbokförd men bor i Sverige)

Vid registrering av vårdkontakten i lokala PAS-system ska personnumret användas.

Regler för utlandssvenskar

Aktivitet Patientavgift Dokumentationskrav
Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda Svenskt pass försett med tillstånd för innehavaren att vistas under obegränsad tid i Australien.
Planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden

Underlag vid fakturering

Kopia på giltigt pass, besökskvitto samt fullständig adress i hemlandet ska alltid bifogas fakturan.

Vid vård av person som arbetar på Australiens ambassad ska giltigt pass, besökskvitto, adress till australiensiska ambassaden i Stockholm samt dokumentation som styrker att personen arbetar på ambassaden även bifogas fakturan.

Läs mer