Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Konventionen gäller förlossningsvård för svensk eller israelisk medborgare bosatt i Israel vid tillfällig vistelse i Sverige. Mot uppvisande av särskilt intyg betalar patienten i dessa fall samma avgifter som folkbokförda i länet.

Regler för utländsk medborgare bosatt i Israel

Aktivitet Patientavgift Dokumentationskrav
Förlossningsvård enligt konvention Samma som folkbokförda Särskilt intyg
Akut vård Patienten betalar hela vårdkostnaden
Planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden
Person från Israels ambassad – akut och planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden

Ambassadpersonal med svenskt personnummer

Utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatisk status, samt deras familjemedlemmar, kan ibland tilldelas ett svenskt personnummer. Dessa personer är inte folkbokförda i Sverige och betalar därför hela vårdkostnaden själva.

I landstingets centrala personuppgiftssystem (PU) registrerats dessa personer med länskod 34 (Ej folkbokförd men bor i Sverige)

Vad innebär detta för vårdgivaren

Vid registrering av vårdkontakten i lokala PAS-system ska personnumret användas.

Regler för utlandssvenskar

Aktivitet Patientavgift Dokumentationskrav
Förlossningsvård enligt konvention Samma som folkbokförda Särskilt intyg
Akut vård Samma som folkbokförda Giltigt pass och fullständig adress i hemlandet
Planerad vård 600 kr/besök i öppenvård

1000 kr/vårddag i slutenvård

Förutsätter att patienten var folkbokförd i Stockholms län vid utflyttningen från Sverige.
Giltigt svenskt pass och fullständig adress i hemlandet 

Utlandssvensk som söker planerad vård i annat landsting än där patienten var folkbokförd vid utflyttningen från Sverige betalar hela vårdkostnaden själv.

Underlag vid fakturering

Kopia på giltigt pass, besökskvitto samt fullständig adress i hemlandet ska alltid bifogas fakturan. Vid förlossningsvård enligt konventionen ska giltigt intyg även bifogas.

Läs mer