Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Konventionen gäller planerad vård för turkiska medborgare.

Regler för turkiska medborgare

Aktivitet Patientavgift Dokumentationskrav
Akut vård Patienten betalar hela vårdkostnaden
Planerad vård (med intyg) Ingen patientavgift Förhandstillstånd/betalningsförbindelse utfärdat i Turkiet (engelskspråkig version av intyg E112)
Planerad vård
(utan intyg)
Patienten betalar hela vårdkostnaden
Person från Turkiets ambassad – akut och planerad vård Patienten betalar hela vårdkostnaden 

Ambassadpersonal med svenskt personnummer

Utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatisk status, samt deras familjemedlemmar, kan ibland tilldelas ett svenskt personnummer. Dessa personer är inte folkbokförda i Sverige och betalar därför hela vårdkostnaden själva.

I landstingets centrala personuppgiftssystem (PU) registrerats dessa personer med länskod 34 (Ej folkbokförd men bor i Sverige)

Vad innebär detta för vårdgivaren

Vid registrering av vårdkontakten i lokala PAS-system ska personnumret användas.

Regler för utlandssvenskar

Aktivitet Patientavgift Dokumentationskrav
Akut vård Samma som folkbokförda Giltigt svenskt pass och fullständig adress i hemlandet
Planerad vård (med intyg) Ingen patientavgift


Förhandstillstånd/betalningsförbindelse utfärdat i Turkiet (engelskspråkig version av intyg E112)
Planerad vård (utan intyg) Patienten betalar hela vårdkostnaden.  

 

Underlag för fakturering

Kopia på giltigt pass, besökskvitto samt fullständig adress i hemlandet och eventuell adress i Sverige ska alltid bifogas fakturan. Vid planerad vård enligt konventionen ska giltigt intyg även bifogas.

Läs mer