Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Konventionen omfattar personer bosatta i Québec som är utsänd, arbetar eller studerar i Sverige under kortare tid än ett år.

Aktivitet Patientavgift Dokumentationskrav
Akut och planerad vård

(Gäller endast person från Québec som är utsänd, arbetar eller studerar i Sverige kortare tid än ett år)
Samma som folkbokförda
  • Intyg utfärdat av Bureau des ententes de sécurité sociale som styrker personens rätt till vårdförmåner, samt
  • Intyg om arbetstillstånd eller inskrivningsintyg från läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen.

För personer som inte omfattas av konventionen gäller samma regler som för utländska medborgare och utlandssvenskar från Kanada. Se vad som gäller för utländska medborgare från övriga länder för mer information.

Underlag vid fakturering

Kopia på giltigt pass, intyg, besökskvitto samt fullständig adress i hemlandet ska alltid bifogas fakturan.

Läs mer