Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Med nödvändig vård menas att:

  • de försäkrade under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas i Sverige den tid de har planerat.
  • de ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt hemland på grund av medicinska skäl.

Med nödvändig vård avses också vård som orsakas av kronisk sjukdom. Det inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård samt förlossning.

Vistelsens planerade varaktighet har betydelse

Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig.

En besökare som tänker vistas i Sverige exempelvis fem månader kan ha rätt till mer vård än en person som planerar att bara stanna några dagar. Det är behandlande ansvarig vårdgivare som i det enskilda fallet avgör vad som ska anses vara nödvändig vård.

När syftet är att söka vård

Rätten till nödvändig vård ger inte möjligheter till vård om syftet med resan till Sverige är att söka vård.

Mödravård och förlossning

Begreppet nödvändig vård inkluderar förlossning i normal tid förutsatt att avsikten med vistelsen inte är att söka förlossningsvård.

Dialys och syrgasbehandling med flera

En person som uppvisar EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort har vid tillfällig vistelse i Sverige även rätt till nödvändig vård som av praktiska skäl kräver en förhandsöverenskommelse mellan den berörda personen och vårdgivaren. Det kan handla om till exempel dialys, syrgasbehandling, astmabehandling, ekokardiografi vid autoimmuna sjukdomar och kemoterapi.
En förutsättning är att avtal träffas i förväg och att behandlingen utförs av vårdgivare som har avtal med eller får ersättning från landstinget.

 

Läs mer