Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Regler för personer som är bosatta och försäkrade i Finland, Danmark, Norge och Island (inklusive Grönland, Färöarna och Åland).

I tabellen anges vilka intyg som kan förekomma för dessa personer och vilken vård respektive intyg berättigar till.

IntygIntyget ger rätt till följande vårdPatientavgift
Försäkringskort eller ID-handling samt fullständig adress i hemlandet Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda
EU-kort Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda
Försäkringskassans intyg,
Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige
för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz
Akut, nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda

Försäkringskassans intyg,
Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004 från Försäkringskassan

Akut, nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda
Intyg S2 Planerad vård Samma som folkbokförda
Intyg E112 Planerad vård

Samma som
folkbokförda

Patienten saknar försäkringskort/ID-handling/EU-kort/intyg  Patienten betalar hela vårdkostnaden. Gäller akut, nödvändig och planerad vård

Observera att personer bosatta i Norden inte behöver uppvisa EU-kort. Försäkringskort eller ID-handling samt patientens fullständiga adress i hemlandet är tillräckligt.

Utlandssvensk

Samma regler gäller för utlandssvensk bosatt i dessa länder.

Observera att svenskt EU-kort inte gäller för vård i Sverige. Enbart utländska EU-kort ger rätt till nödvändig vård i Sverige

Underlag för fakturering

Kopia på försäkringskort (både framsida och baksida) eller ID-handling och fullständig adress i hemlandet, alternativt EU-kort eller ovan nämnda intyg samt besökskvitto, ska alltid bifogas fakturan.

Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges.

För att ha rätt till nödvändig vård räcker det att person från annat nordiskt land (även utlandssvensk) uppvisar giltig id-handling eller försäkringskort från hemlandet samt anger en fullständig adress i hemlandet.

När patienten är underårig, det vill säga hen har inte fyllt 18 år än, ska vårdgivaren spara en kopia på patientens ID-handling, om sådan finns. I annat fall ska vårdgivaren ta en kopia på ID-handling av den medföljande vuxen samt be personen om och anteckna uppgifter om patientens motsvarighet till personnummer i hemlandet.

Läs mer