Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

De regler som gäller för personer som arbetar på Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Gäller även den anställdes familjemedlemmar.

I tabellen listas vilka intyg som kan förekomma för dessa personer och vilken vård respektive intyg ger rätt till.

IntygIntyget ger rätt till följande vårdPatientavgift
EU-kort/provisoriskt intyg Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda
Intyg från ECDC Sjukintyg (som ECDC kräver) 0 kr
  Viss vård:
  • Primärvård (inklusive hemsjukvård och primärvårdsrehabilitering)
  • Barnhälsovård
  • Mödrahälsovård
  • Logopedi
  • Fotsjukvård

 

Samma som folkbokförda

(Intyget berättigar inte till högkostnadsskydd och frikort)

  Övrig vård
(specialistvård, slutenvård, hjälpmedel och tandvård)
Patienten betalar hela vårdkostnaden
Patienten saknar EU-kort/intyg Patienten betalar hela vårdkostnaden. Gäller akut, nödvändig och planerad vård.  

 

Bra att känna till

Personer som arbetar på ECDC och dennes familjemedlemmar, ska enligt folkbokföringslagen folkbokföra sig i Sverige. Nämnda intyg ska enbart användas i de fall en person inte har blivit folkbokförd samt vid utfärdande av sjukintyg som ECDC kräver.

Ersättning för vård av personer med intyg från ECDC

För patienter med intyg från ECDC ska vårdgivaren fakturera Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

AktivitetErsättning
Utfärdade av sjukintyg 313 kr
Viss vård:
  • Primärvård (inklusive hemsjukvård och primärvårdsrehabilitering
  • Barnhälsovård
  • Mödrahälsovård
Se artikeln Ersättning för vård enlig EU-förordning eller konvention under Läs mer.

Underlag vid fakturering

Med fakturan ska besökskvitto, kopia intyget från ECDC och kopia på ID-handling bifogas, alternativt kopia på EU-kort (både framsida och baksida).

Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges.

Avser fakturan kostnad för sjukintyg ska även kopia på sjukintyget bifogas.

Läs mer