Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Beskrivningar av särskilda personkategorier samt information om gällande avgifter, regler och intyg. 

Ambassadpersonal

Utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatisk status, samt deras familjemedlemmar, kan ibland tilldelas ett svenskt personnummer. Dessa personer är dock inte folkbokförda i Sverige. I landstingets centrala personuppgiftssystem (PU) registreras dessa med länskod 34 (Ej folkbokförd men bor i Sverige).

Vad innebär det för vårdgivaren?

Beroende på vilket land personen kommer ifrån kan utländsk ambassadpersonal ha rätt till subventionerad vård i Sverige.

Utländsk ambassadpersonal från EU/EES-land eller land som Sverige har en sjukvårdskonvention med, har rätt till vård och betalar patientavgift i enlighet med dessa regler. Kravet är att patienten uppvisar giltigt EU-kort eller annat intyg som ger rätt till vård. Kopia på underlaget, samt fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige, ska alltid bifogas fakturan till landstinget (Försäkringskassan). 

Utländsk ambassadpersonal från land utanför EU/EES-land eller lands som Sverige saknar sjukvårdskonvention med, eller som inte kan uppvisa EU-kort eller annat giltigt intyg, betalar hela vårdkostnaden själv.

Personnumret används vid registrering i lokala PAS-system.

Missionärer, präster och volontärer

Utlandssvensk som arbetar i utvecklingsländer som missionär, präst eller volontär har rätt till öppen och sluten vård till samma patientavgift som personer folkbokförda i Sverige

Giltigt svenskt pass samt handling som styrker att personen arbetar i ett utvecklingsland som missionär, präst eller volontär ska bifogas fakturan till landstinget.

Sjömän anställda ombord på fartyg

Sjömän som är anställda ombord på ett fartyg kan i vissa fall sakna bosättningsland. De betraktas som bosatta i det land under vilket fartyget för sin flagg.

Sjömän som är anställda ombord på ett fartyg som för ett EU/EES-land eller Schweiz flagga har rätt till vård enligt samma villkor som personer folkbokförda i de länderna. Det innebär att giltigt EU-kort eller intyg ska kunna visas för att personen ska ha rätt till vård. Detsamma gäller sjömän som arbetar på ett fartyg som för ett konventionslands flagg.

Kopia på giltigt EU-kort (framsida och baksida) eller intyg, samt fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige, ska alltid bifogas fakturan till landstinget (Försäkringskassan).

Saknas nödvändiga intyg, eller om sjömannen seglar under annan flagg än EU/EES-land, Schweiz eller konventionsland, betalar patienten hela vårdkostnaden själv om inte en betalningsförbindelse erhålls från fartyget/rederiet.

Statlig utsända

Med utsänd menas att personen arbetar utomlands på uppdrag av svensk statlig arbetsgivare. Under utsändningstiden är personen, samt medföljande familjemedlemmar, folkbokförda i Sverige och betraktas som boende här även om de saknar en bosättningsadress.

Då personerna är folkbokförda i Sverige och har ett giltigt svenskt personnummer har de rätt till vård enligt samma villkor som övriga som är folkbokförda i Sverige.