Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Reger för personer från annat EU-land som genomgår en studiemedelsberättigad utbildning i Sverige.

I tabellen anges vilka intyg som kan förekomma för dessa personer och vilken vård respektive intyg berättigar till.

IntygIntyget ger rätt till följande vårdPatientavgift
EU-kort/provisoriskt intyg Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda
Intyg S2 Planerad vård Samma som folkbokförda
Intyg E112 Planerad vård Samma som folkbokförda
Patienten saknar EU-kort/intyg Patienten betalar hela vårdkostnaden.
Gäller akut, nödvändig och planerad vård.

Underlag för fakturering

Kopia på EU-kort (både framsida och baksida), eller ovan nämnda intyg, besökskvitto samt fullständig adress i hemlandet och eventuell adress i Sverige ska alltid bifogas fakturan till landstinget.

Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges.

Läs mer