Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Regler för personer från annat EU-land som har ett tillfälligt arbete i Sverige.

I tabellen anges vilka intyg som kan förekomma för dessa personer och vilken vård respektive intyg berättigar till.

IntygIntyget ger rätt till följande vårdPatientavgift
EU-kort/provisoriskt intyg Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda
Försäkringskassans intyg,
"Intyg om rätt till vårdförmåner
i Sverige för personer bosatta i ett
annat EU/EES-land eller Schweiz"
Akut, nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda
Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004 från Försäkringskassan. Ersätter arbetsgivarintyg. Akut, nödvändig och planerad vård Gäller person som tillfälligt arbetar i Sverige
Patienten saknar EU-kort/intyg Patienten betalar hela vårdkostnaden.
Gäller akut, nödvändig och planerad vård

Underlag för fakturering

Kopia på EU-kort (både framsida och baksida) eller ovan nämnda intyg, besökskvitto, samt fullständig adress i hemlandet och eventuell adress i Sverige ska alltid bifogas fakturan.

Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges.

Läs mer