Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Person som beviljats uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd ger i sig inte rätt till subventionerad vård i Sverige. Det som avgör är om personen är folkbokförd i landet.

Personer från andra länder som beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska ansöka om folkbokföring hos Skatteverket. Så länge personen inte blivit folkbokförd, och saknar de fyra sista siffrorna i personnumret, måste denne betala hela vårdkostnaden själv. Detta gäller även barn och ungdom under 18 år.

Utlandssvensk som flyttar tillbaka till Sverige

Så länge personen väntar på beslut om folkbokföring betalar denne patientavgift i enlighet med reglerna för utlandssvenskar. Dessa regler varierar beroende på vilket land utlandssvensken varit bosatt i.

Skatteverket beslutar om folkbokföring

Det är Skatteverket som administrerar och fattar beslut om folkbokföring. I vissa fall kan patienten få vänta flera veckor eller månader på detta beslut.

När Skatteverket fattat beslut om folkbokföring gäller det vanligtvis från och med dagen då ansökan om folkbokföring lämnades in. Patienten har då rätt att få kostnaden återbetald, upp till nivån på ordinarie patientavgift, för vård som skett efter det datum från vilket folkbokföringen gäller.

Exempel: En person som ansökt om folkbokföring besöker vården den 20 november. Personen har ännu inte fått de fyra sista siffrorna i personnumret och betalar därför hela kostnaden för vården själv. Den 30 november fattar Skatteverket beslut om folkbokföring och patienten får ett fullständigt personnummer. Av beslutet framgår att folkbokföringen gäller från och med den 15 november, det vill säga en tid före vårdbesöket. Patienten har då rätt att få vårdkostnaden återbetald upp till nivån på ordinarie patientavgift.

Rutin när patienten väntar på beslut om folkbokföring

För att patienter som väntar på beslut om folkbokföring ska slippa ligga ute med kostnaden för vård som de senare har rätt att få återbetald kan vårdgivaren erbjuda patienten att betala via faktura, för att senare makulera den. Om beslutet om folkbokföring är nära förestående kan vårdgivaren välja att avvakta med fakturering alternativt skjuta betalningsdatumet på fakturan för att senare makulera denna.

Kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567 vid eventuella frågor om en persons folkbokföringsstatus.