Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Regler för personer som utflyttat från Sverige för att genomgå en studiemedelsberättigad utbildning i ett annat EU-, EES-land eller Schweiz. Gäller även personer som har utbildningsbidrag för doktorander.

I tabellen anges vilka intyg som kan förekomma för dessa personer och vilken vård respektive intyg berättigar till.

IntygIntyget ger rätt till följande vårdPatientavgift
EU-kort/provisoriskt intyg (från bosättningslandet) Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda
Försäkringskassans intyg,
"Intyg om rätt till vårdförmåner
i Sverige för personer bosatta i ett
annat EU/EES-land eller Schweiz"
Akut, nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda
Försäkringskassans intyg,
Intyg om rätt till vård i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz
Akut, nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda
Patienten saknar EU-kort/intyg Patienten betalar hela vårdkostnaden.
Gäller akut, nödvändig och planerad vård.

Observera att ett svenskt EU-kort inte gäller för vård i Sverige. Enbart utländska EU-kort ger rätt till nödvändig vård i Sverige.

Underlag för fakturering

Kopia på EU-kort (både framsida och baksida) eller ovan nämnda intyg, besökskvitto samt fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige ska alltid bifogas fakturan.

Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges.

(Försäkringskassan ska inte faktureras. Vårdkostnaden faktureras vårdlandstinget.)

Läs mer