Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

De intyg som gäller för personer från annat EU/EES-land eller Schweiz.

I tabellen listas vilka intyg som kan förekomma för dessa personer och vilken vård respektive intyg ger rätt till.

IntygIntyget ger rätt till följande vårdPatientavgift
EU-kort/provisoriskt intyg om
innehav av EU-kort
Akut, nödvändig vård Samma som folkbokförda 

Försäkringskassans intyg:
Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

Nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda

Försäkringskassans intyg:
Intyg om rätt till vård i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz

Nödvändig och planerad vård Samma som folkbokförda

Försäkringskassans intyg:
Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004 från Försäkringskassan

Nödvändig och planerad vård

Kontrollera om personen är folkbokförd innan detta intyg används.

Samma som folkbokförda
Intyg S2 Planerad vård  Samma som folkbokförda
Intyg S3 Planerad vård Samma som folkbokförda
Intyg E112

Planerad vård Samma som folkbokförda
Intyg från ECD

Sjukintyg som ECDC kräver vid sjukfrånvaro

Primärvård (inklusive hemsjukvård och primärvårdsrehabilitering)

Barnhälsovård

Mödrahälsovård

Logopedi

Fotsjukvård

Sjukintyget är avgiftsfritt för patienten

Samma som folkbokförda

Patienten saknar EU-kort/intyg

Om patienten inte kan uppvisa något av intygen som anges i tabellen ovan har patienten inte rätt till subventionerad vård. Patienten betalar då hela vårdkostnaden själv för akut, nödvändig och planerad vård.

Patienten bör i dessa fall informeras om möjligheten att få ersättning för sina utlägg från sin socialförsäkringsinstitution i hemlandet.

Intyg i efterhand

EU-kort ska visas upp vid vårdtillfället. En patient kan inte i efterhand visa upp ett EU-kort eftersom man då normalt sett inte vet om kortet var giltigt vid själva vårdtillfället.

Det provisoriska intyget kan visas upp både vid vårdtillfället och efter vårdtillfället. Den giltighetstid som anges på det provisoriska intyget måste täcka vårdtillfället.

Utlandssvensk

Vissa av de intyg som anges ovan kan även innehas av utlandssvenskar bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz. Personen har då rätt till den vård som intyget ger rätt till.
Observera att svenskt EU-kort inte gäller för vård i Sverige. Enbart utländska EU-kort ger rätt till nödvändig vård i Sverige.

Underlag vid fakturering

Kopia på EU-kortet (både framsida och baksida) eller ovan nämnda intyg, besökskvitto samt fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige ska alltid bifogas fakturan.

Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges.

Läs mer