Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Regler och patientavgifter för utlandssvenskar från övriga länder. Med Övriga länder avses länder utanför EU/EES-land, Schweiz och som Sverige saknar sjukvårdskonvention med.

Akut vård

Utlandssvenskar bosatta i Övriga länder har rätt till akut vård vid tillfällig vistelse i Sverige

AktivitetPatienten betalar
Akut vård Samma avgift som folkbokförda i Sverige

Kravet är att patienten uppvisar giltigt svenskt pass, samt anger fullständig adress i hemlandet. Dessa handlingar, samt besökskvitto, ska bifogas fakturan till landstinget.

Saknas pass betalar patienten hela vårdkostnaden själv.

Planerad vård

Den avgift som utlandssvensk bosatt i Övriga länder betalar för planerad vård beror på om denne kan få tillfredsställande vård till låg avgift i sitt bosättningsland.

BosättningslandPatientavgift för planerad vård
Land med tillfredställande vård till låg avgift:
 • Australien (konventionsland)
 • Kanada
 • Nya Zeeland
 • USA
 • Europeiskt land utanför EU/EES med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention
Patienten betalar hela vårdkostnaden
Land som inte har tillfredsställande vård till låg avgift:
 • Övriga länder utanför EU/EES-området med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention
Patienten betalar:
 • 600 kr/besök i öppen vård
 • 1 000 kr/vårddag i sluten vård
 • För röntgen, fysiologi- och neurofyslab samt viss endoskopi betalar patienten samma avgift som folkbokförda i Sverige.

  Gäller enbart person som var folkbokförd i Stockholm län vid utflyttningen från Sverige.
  Om patienten utflyttat från annat län eller om giltigt svenskt pass saknas, betalar patienten hela vårdkostnaden själv.

Kravet är att patienten uppvisar giltigt svenskt pass, samt anger fullständig adress i hemlandet. Dessa handlingar, samt besökskvitto, ska bifogas fakturan till landstinget.

Utlandssvensk som aldrig varit folkbokförd i Sverige

Utlandssvensk som är född utomlands och som aldrig varit folkbokförd i Sverige har inte rätt till subventionerad planerad vård i Stockholms läns landsting. Dessa patienter betalar hela vårdkostnaden själv.

Regeln gäller även barn vars förälder/föräldrar var folkbokförd i Stockholms län vid utflyttningstillfället.

Läs mer