Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Region Stockholm ger sedan 1 januari 2019 bidrag till patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet efter 65 års ålder för att täcka de merkostnader det innebär i form av till exempel ökad sophämtning, el- och vattenförbrukning.

Anledningen är att dessa patienter inte är berättigade till merkostnadsersättning från försäkringskassan för de merkostnader som kan uppkomma i samband med funktionsnedsättning (tidigare statlig handikappersättning), så som personer som inleder behandlingen innan 65 år. Region Stockholm erbjuder bidraget för att ge alla patienter samma villkor oavsett i vilken ålder dialys i hemmet påbörjas.

Bidraget är detsamma som den lägsta nivån på merkostnadsersättning från försäkringskassan.

Kriterier för bidraget

  • Patienten ska vara folkbokförd i Stockholms län.
  • Patienten ska påbörja dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år.
  • Läkarintyg styrker att patienten själv eller med närstående kan hantera sin dialysbehandling i hemmet.

Ansökan

Patienten skickar ansökan till:

Ansökan bedöms och beviljas om kriterierna är uppfyllda. Beslutet skickas till patienten och den patientansvarige läkaren. Beslutet gäller i 12 månader och patienten själv ansvarar för att inkomma med ny ansökan när beslutets giltighetstid har gått ut.

Utbetalning

  • Utbetalning kan endast ske till patient och sker månadsvis.
  • Första utbetalning sker tidigast månaden som ansökan inkommer.
  • Bidraget är detsamma som den lägsta nivån på merkostnadsersättning från försäkringskassan. Under 2019 motsvarar det 1163 kronor per månad.
  • Om rätten till bidrag förändras eller den bidragsberättigade avlider betalas bidraget endast ut under innevarande månad.

Kontakt

Vid frågor om bidraget kontakta: