Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Information om vårdgivarens ersättning i samband med vård av utomlänspatienter, det vill säga personer som är folkbokförda utanför Stockholms län.

Öppen vård

Primärvård, inklusive MVC och BVC

Vid fakturering till annat landsting används priser beslutade i samverkansnämnden Stockholm - Gotland, i den så kallade utomlänsprislistan.

Aktivitet Pris*
Läkarbesök 1 800 kr
Besök hos övrig hälso- och sjukvårdspersonal (vårdgivare med avtal)** 800 kr

*Priserna inkluderar ersättning för medicinsk service.

**För MVC dras 100 kr av för beställarens kostnader för medicinsk service.

Psykiatrisk öppen och sluten specialistvård

Utomlänsprislista SLSO – Psykiatri 2019, egen regi

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) fakturerar andra regioner för vård i egen regi.

Prislista 2019, privata vårdgivare som har vårdavtal

Utomlänsprislista

Gäller för privat driven psykiatrisk specialistvård inom Region Stockholm.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fakturerar andra regioner för utomlänsvård hos privata vårdgivare.

Kontakt

Vid frågor om fakturering av utomlänsvård:

Vid övriga frågor hänvisas till psykiatrienhetens funktionsbrevlåda:

Specialistvård

Landstingsdrivna vårdmottagningar och vårdgivare med vårdavtal

Prissättning sker enligt vårdavtal, lokal prislista (KVÅ/DRG).

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Sluten vård

Prissättning sker enligt lokal prislista (DRG). Beslut om ersättningsnivå tas av samverkansnämnden Stockholm – Gotland, i utomlänsprislistan.

Undantag finns för privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm.

Medicinsk service

I de fall läkare i andra regioner remitterar en person bosatt i Stockholms län för medicinsk service gäller särskilda faktureringsrutiner.

Obstetriska ultraljud

Privata vårdgivare som har avtal om obstetriska ultraljud ersätts enligt utomlänsprislistan.

Obstetrisk ultraljudsmottagning

Gäller ultraljudsdiagnostik vid medicinsk indikation med remiss från BMM/MVC. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

Utomlänsprislistor

Läs mer