Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Utredningarna har även tidigare utförts av landsting och regioner men har då reglerats av en statlig överenskommelse. Enligt lagen ska regionerna utföra försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan. Övriga sjukvården kan inte begära en försäkringsmedicinsk utredning. I lagen slås det nu fast att utredningarna  inte utgör hälso- och sjukvård enligt Hälso- och Sjukvårdslagen, men att de ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal. Försäkringskassan har befogenhet att meddela föreskrifter om bl.a. utredningsmetoder och kompetenskrav och specificerar på så vis regionernas uppdrag.

I en försäkringsmedicinsk utredning ska en persons funktions- och aktivitetsförmåga bedömas enligt en specifik metod. Utredningen kan utgöra ett av flera underlag till bedömning och beslut inom ramen för socialförsäkringen, t.ex. rätten till ersättning och andra förmåner.

Patientdatalagen är tillämplig i uppdraget med begränsning, enheter som utför försäkringsmedicinska utredningar får inte ha direktåtkomst till övriga sjukvårdens patientjournaler och övriga sjukvården får inte ha åtkomst till journal från försäkringsmedicinska utredningsenheter. Vill behandlande läkare ta del av en försäkringsmedicinsk utredning får hen vända sig till patienten.

I Region Stockholm är det idag Försäkringsmedicinsk Utredningsenhet på Danderyds Sjukhus som är leverantör av försäkringsmedicinska utredningar.

 

 

Vid frågor kontakta: