Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning (AF00251)

Den 1 januari 2019 började ett nytt läkarintyg till Arbetsförmedlingen att gälla. Det ska användas för deltagare som är sjukfrånvarande från program på Arbetsförmedlingen mer än sju dagar. Arbetsförmedlingen har sedan en tid tillbaka tagit över hanteringen av sjukfrånvaro vid deltagandet i arbetsmarknadspolitiska program från Försäkringskassan och får nu i och med detta ett blankett som är anpassad för Arbetsförmedlingen snarare än Försäkringskassan.

För vården innebär det att ”Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning” (AF00251) ska användas om patienten har ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. I Arbetsförmedlingens läkarintyg ska deltagarens förmåga att delta i program bedömas och inte arbetsförmåga.

Medicinskt utlåtande (AF00213)

Från och med den 1 februari 2019 finns det också ett nytt medicinskt utlåtande som

gäller för alla inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen.  Arbetsförmedlingen behöver ett medicinskt utlåtande för att kunna:

  • utreda och bedöma om den arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • bedöma om det behövs anpassningar i program eller stöd
  • erbjuda lämpliga utredande, vägledande eller arbetsförberedande stöd.

Det finns även en ny version på den förfrågan som skickas med när Arbetsförmedlingen vill ha ett medicinskt utlåtande, där beskriver Arbetsförmedlingen syftet med förfrågan, bakgrunden till varför de behöver underlaget samt vilken hjälp de vill ge den arbetssökande.

Det medicinska utlåtandet kan utfärdas av läkare eller någon annan profession på en vårdenhet. Vårdenheten kan få ersättning för utfärdandet av sådan utlåtande. Ersättningen är momspliktig då utförandet av utlåtandet inte är sådan hälso- och sjukvård som är momsbefriad. Hur ersättningen faktureras Arbetsförmedlingen finns information om Arbetsförmedlingens webbplats:

Detta innebär att Arbetsförmedlingen inte längre ska begära Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUH).

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) jobbar på att lägga in intygen i Webcert.

Mer information och blanketterna finns här:

 

Vid frågor kontakta: