Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Samlad information om tolktjänster

När en patient har svårt att göra sig förstådd och tillgodogöra sig information på svenska eller är allvarligt hörsel- eller talskadad behöver en tolk närvara vid patientmötet, både för patientens och vårdgivarens säkerhet. Det är vårdgivaren som bokar tolken.

Här hittar du information om olika tolktjänster.

Talade språk

Här finns information om olika tolktjänster inom talade språk och hur de bokas och används. Distanstolkning, bokad eller obokad, är förstahandsvalet.

Teckenspråk, dövblindtolkning, skrivtolkning, TSS

Här finns information om olika tolktjänster för patienter med dövhet, dövblindhet och grav hörselskada. Läs om hur tecken-, döv- och skrivtolkning samt TSS (tecken som stödtjänster) bokas och används.