Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Tolk i primärvården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF betalar tolkkostnaderna för de vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting, SLL. Tolkförmedlingen skickar fakturan för språktolk direkt till HSF när vårdgivaren har avtal med SLL gällande följande vårdgrenar:

 • fotvård
 • fysioterapi
 • lagreglerade läkare och fysioterapeuter (LOL och LOF)
 • medicinsk service
 • närsjukvård som husläkarmottagning, BVC och MVC
 • psykiatrisk öppen- eller slutenvård
 • specialiserad rehabilitering utanför akutsjukhus
 • öppen specialistvård

För att få fakturan betald av SLL ska vårdgivaren endast anlita någon av de tolkförmedlingar som har avtal med SLL. Vårdgivare som väljer att anlita en annan tolkförmedling betalar tolkkostnaden själv, om inte annan överenskommelse görs med landstinget.

För att fakturan ska hamna rätt behöver vårdgivaren uppge sitt ADA-nummer till tolkförmedlingen, första gången de beställer tolk med respektive tolkförmedling.
Om tolkförmedlingen inte har vårdgivarens ADA-nummer kommer fakturan att skickas till vårdgivaren istället för direkt till HSF.

Om fakturan hamnar fel

Om fakturan för tolk som HSF ska betala hamnar hos dig som vårdgivare, beror det oftast på att ni inte har uppgett ert ADA-nummer hos tolkförmedlingen.

 1. Kontakta tolkförmedlingen och uppge ert ADA-nummer för att se till att kommande fakturor hamnar rätt.
 2. Bestrid fakturan och begär en kreditering. Tolkförmedlingen ska fakturera HSF istället.

  Om tolkförmedlingen inte vill kreditera fakturan:
 3. Betala fakturan
 4. Vidarefakturera fakturan till HSF. Bifoga en kopia på originalfakturan och specifikationen samt ange ert ADA-nummer.
 5. Skicka fakturan till:

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  Ref: 1500210
  Box 1208
  102 23 Stockholm

Observera att HSF endast betalar för uppdrag 3 månader tillbaka i tiden.

Tolk i tandvården

För patienter inom tandvården, vars vård bekostas eller subventioneras av Stockholms läns landsting eller det statliga tandvårdsstödet, bekostas vården av HSF även om det inte finns något avtal med SLL. Något ADA-nummer behöver då inte uppges.

Tolk i slutenvård och akutsjukhusvård

Tolkkostnaden för viss slutenvård och vid akutsjukhusen är inkluderad i DRG-ersättningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska därför inte faktureras för tolk i sluten vård och akutsjukhusvård.

Om du är osäker på vem som ska betala fakturan hittar du mer specifik information i ditt avtal/förfrågningsunderlag. Du kan även vända dig till din handläggare på HSF för att få hjälp i frågan. Förfrågningsunderlag för respektive avtalsområde finns också under länken Avtalsinformation här nedan.

Avtalsinformation

Information till dig som vill ingå avtal med Region Stockholm (inklusive Norrtälje) eller redan har avtal. Ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, avtalsinformation och kontaktuppgifter för varje vårdområde.

Frågor

Kontakt

Kontaktuppgifter till hälso- och sjukvårdsförvaltningen angående språktolksfrågor. Här finns också kontaktuppgifter till Tolkcentralen, tolkförmedlingar och till teknisk support rörande Tolkportalen.