Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sökträffar

  • Projektet möjliggör särskilda arbetsmiljösatsningar inom hälso- och sjukvård inför och under genomförandet av framtidsplanen.

  • Samlad information om programmet FVM som är regionens hittills största initiativ för att driva hälso- och sjukvårdens digitala förändringsresa.

  • Beskrivning av pilotprojektet Kroninnovation som syftar till att hitta en ny uppföljnings- och ersättningsmodell för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i Stockholms läns landsting.

  • Region Stockholm deltar i etableringen av en nationell struktur för kunskapsstyrning som ska öka förutsättningarna för en kunskapsbaserad och jämlik vård av hög kvalitet i hela landet. I samband med...

  • Samlad information samt utbildningsmaterial om de gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen.

  • Information om samverkansprogrammet mellan KI och SLL där projekten fyra diagnoser (4D) ingår, artrit, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt samt ett eget projekt för informatik.

  • Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar som en resurs för läkaren och övriga vårdprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.