Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet har i samarbete med patienter och vårdpersonal utvecklat webbtjänsterna Ont i lederna och Ont i ryggen på reumatiskt.se/ontilederna respektive reumatiskt.se/ontiryggen.

Tjänsten Ont i lederna

Ont i lederna utvecklades tillsammans med patienter som haft en lång väg till diagnos samt med specialister inom allmänmedicin och reumatologi. Fördröjningarna till ställd diagnos har ofta varit en kombination av att patienten väntat med att söka hjälp, att primärvården inte ställt rätt diagnos och att remissen i vissa fall saknat information. Många patienter vittnar också om att det kan vara svårt att hitta relevant och tillförlitlig information på webben.
Målsättningen med testen är att personer med oro för ledbesvär och möjlig risk för kronisk inflammatorisk ledsjukdom eller ryggsjukdom tidigare ska söka och få rätt vård. Testresultatet ska vara ett underlag i mötet mellan patient och vårdgivare i primärvården, samt fungera som ett stöd vid remiss från primärvård till reumatolog.

Resultatet från piloten av Ont i lederna visar på att tjänsten upplevs som meningsfull, att den uppskattas och tillför värde för både patienter och vårdpersonal i primärvården och inom reumatologin. Ont i lederna lanserades i början av 2015.

Kunskapstödet Ont i ryggen

Under arbetet med Ont i lederna framkom ett behov av ett kunskapsstöd för personer med inflammatorisk ryggsjukdom där tiden från symtom till rätt diagnos ofta är lång. Med samma utgångspunkt som i Ont i lederna har därför kunskapsstödet Ont i ryggen utvecklats. Ont i ryggen lanserades hösten 2015. Båda tjänsterna finns tillgängliga via 1177 Vårdguiden och på reumatiskt.se/ontilederna och reumatiskt.se/ontiryggen.

Ont i ryggen - reumatiskt.se

Ont i ryggen? Det kan bero på flera olika orsaker, bland annat reumatiska sjukdomar. Gör testet och lär dig mer om din situation.

Ont i lederna - reumatiskt.se

Ont i lederna? Det kan bero på flera olika orsaker, bland annat reumatiska sjukdomar. Gör testet och lär dig mer om din situation.

Boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster

I slutet av 2018 kommer personer som får resultatet att de bör uppsöka vård för sina ledbesvär erbjudas möjlighetet att direkt boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster på ett antal vårdcentraler i Stockholmsområdet. Då kommer även det sammanställda resultatet från testet att göras tillgängligt för vårdgivaren inför det bokade besöket.

Kontakt

Sofia Ernestam | överläkare, med dr

Läs mer