Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Kursen vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta. Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaksavvänjning individuellt och i grupp.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och för behörighet krävs minst 180 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller annat relaterat område.

Kursansvariga

Ansvarig institution är Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och
samhälle, sektionen för allmänmedicin i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm. Kursansvariga arbetar inom Uppdrag tobaksprevention Stockholm, ett treårigt projekt inom Region Stockholm för att minska tobaksbruket.