Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

WebCare är en e-tjänst som används av sjukhus, primärvård och kommunernas socialtjänst i Stockholms län för att samordna vårdplaneringen för en patient. Tjänsten innehåller information om vilken huvudman som för tillfället har vårdansvaret för en patient.

Systemet är också ett ärendehanteringssystem. Det betyder att det även innehåller en adresskatalog över de sjukvårdande enheter som har avtal med Stockholms läns landsting och aktuella enheter i länets kommuner.

Processen Samordnad vårdplanering, SOVP

Behörighet

För att kunna använda tjänsten behövs behörighet till WebCare i Elektroniska katalogen, EK samt personlig inloggning med e-tjänstekort eller e-legitimation.

För användare i verksamheter som saknar reservkortshantering kan inloggning i WebCare ske med engångslösenord via sms. För att den funktionen ska vara möjlig måste anpassningar göras i EK, av lokal EK-administratör.

eTjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med SLL. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Privata vårdgivare utan egen EK-administratör

Användarstöd

Utbildning

Varje vårdgivare och verksamhet ansvarar för att utbilda den egna personalen.

WebCare-förvaltningen ansvarar för att tillhandahålla utbildningsmaterial och utbildningsmiljö för WebCare.

WebCare kommer att uppdateras för att systemet ska vara anpassat till de nya arbetssätt som lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård föreskriver. Detta medför att en uppdaterad version av WebCares utbildningsmiljö kommer att tas fram. Arbete pågår med att uppdatera utbildningsmiljön och den reviderade versionen kommer att tillgängliggöras inom kort.

E-utbildningar på Lärtoget

Manuell informationsöverföring vid driftstopp

Beställning av åtkomstloggar

Förvaltningen för WebCare levererar efterfrågade loggar till beställaren. Utlämnande till berörd patient eller intern analys av uppgifterna görs sedan av verksamheten.

Rutiner för utlämnande av logguppgifter

Rutiner för utlämnande av logguppgifter till patient samt slumpmässig granskning av loggar måste finnas hos varje verksamhet. Vilka uppgifter som ska lämnas ut beror på om det är kommunal verksamhet, offentlig eller privat vård.

Förändringsförslag från användare

Du som användare har möjlighet att lämna önskemål om förändringar i WebCare. Då ska du använda nedanstående blankett som skickas till webcare@sll.se

Reservrutin

Faxblankett ska endast användas

  • vid avbrott i WebCare
  • då patienten har reservnummer eller samordningsnummer
  • då patienten är folkbokförd utanför Stockholms län.

Observera att blanketten ska finnas lokalt på verksamheten och inte finns för nedladdning på Vårdgivarguiden.

Support

Användarfrågor hanteras av lokalt verskamhetsstöd inom verksamheten.

Vid problem eller frågor som inte kan lösas av den lokala supporten: