Årets influensakampanj har inletts

Årets vaccinationskampanjen mot säsongsinfluensan har startat. Vaccinationsperioden pågår till och med den 28 februari 2015.

Populära nyhetskategorier

Behandlingsstöd

Information, riktlinjer och beslutsstöd kring vad som gäller vid behandling.

Program och rapporter

Regionala vårdprogram, behandlingsprogram, HTA-rapporter och riktlinjer.

Regionala vårdprogram och HTA-rapporter

Avtal / uppdrag

Information som rör vårdgivarens avtal och uppdrag

Rapportering av vårdkontakter

Så rapporterar du vårdkontakter - information under respektive vårdområde

Rapportera

Utbildning / utveckling

Information om Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, vårdutveckling och en samlingsplats för utbildningar.

Utbildning

Stockholms läns landsting erbjuder nu en chefsutbildning i patientsäkerhet och förbättringskunskap.

Anmäl dig här

Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral