Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Att arbeta med hbt-frågor är ett viktigt och prioriterat område inom Stockholms läns landsting. Därför antog landstingsfullmäktige 2011 en särskild policy för hbt-frågor. Hbt står för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Utgångspunkten för policyn är bland annat diskrimineringslagen som inte bara vill motverka diskriminering utan även främja allas lika möjligheter och rättigheter. Alla personer, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, ska synliggöras och bli bemötta med respekt och professionalitet inom Stockholms läns landstings alla verksamheter.

Chefer ansvariga för implementering


Chefer har ansvar för att implementera hbt-policyn och att rekommendera sina anställda att genomgå den särskilda webbutbildning i hbt-frågor som finns på Stockholms läns landstings utbildningsplats Lärtorget.

För de verksamheter som har tillgång till inloggningssidan på Lärtorget kan chefen följa upp att medarbetarna genomfört utbildningen. Fråga gärna din chef om du undrar när du och dina kollegor ska genomföra utbildningen.

Webbutbildningen

Ansvariga för webbutbildningen är Lafa - enheten för sexualitet och hälsa vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen och SLL Personal och utbildning vid landstingsstyrelsens förvaltning. Utbildningen är framtagen i samverkan med RFSL och Diskrimineringsombudsmannen.

HBTQ-diplomering

Sedan 2016 finns en diplomeringsutbildning tillgänglig för i första hand primärvårdsverksamheter. HBTQ-diplomeringen är en utbildningsinsats om totalt ca 14 timmar utspritt på ca 3 månader och leder till en formell diplomering av såväl enskilda anställda som verksamheten som genomgått utbildningen, givet att denna kan leva upp till kraven för diplomering. Om du är intresserad av att veta mer om HBTQ-diplomeringen kontakta Maria Ahlsdotter på LSF Personal och utbildning 

Kontakt