Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Logoped arbetar tillsammans med en pojke på logopedmottagningen.

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är:

  • patienter med språk- och talstörning
  • patienter med röststörning
  • patienter med stamning
  • patienter med neurologiskt betingad språk- och talstörning och/eller sväljstörning
  • personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Uppdraget handlar om att förbättra patienters möjligheter att genom språklig eller alternativ kommunikation kunna påverka sin interaktion med andra människor och sina egna livsvillkor. Logopediverksamheten ska drivas på mottagning och i hemmiljö, även akuta besök ingår.

Godkända vårdgivare

Godkända vårdgivare

Lista över vårdgivare med avtal enligt LOV inom logopedverksamhet i Stockholms läns landsting. Uppdaterad 4 januari 2017.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Ansökan om godkännande

Ansökningsblankett för godkännande att driva verksamhet inom logopedi enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

Förfrågningsunderlag

Checklistor

Allmänna avtalsvillkor

Rapportering och uppföljning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Manuell fakturering

Fakturering av utrikespatienter

Prislistan i förfrågningsunderlaget gäller för fakturering av utrikespatienter till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Detta förutsatt att nödvändiga dokument bifogas. Läs mer på länken nedan:

Fakturera

Hur du fakturerar för registrerad vård, personlistning och medicinsk service samt skickar elektronisk faktura i Vårdfaktura.

Fakturering skyddad ID

Fakturamall för besök av patienter med skyddad identitet finns att ladda ned. Fakturaunderlaget ska bifogas i vårdfaktura.

Fakturering för medverkan vid upprätande av SIP

Fakturamall för medverkan vid upprättande av SIP finns att lada ned. Fakturaunderlaget ska bifogas vårdfaktura.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal eller en ansökan under handläggning vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor om vårdvalet hänvisas till funktionsbrevlådan här nedan.

Relaterad information