Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är personer över 18 år med lätt till måttlig hörselnedsättning i öppenvård.

Uppdraget består av till exempel:

  • behovsbedömning
  • förskrivning av hörselhjälpmedel
  • service, exempelvis justering av förskrivna hörselhjälpmedel
  • information och rådgivning om hörselnedsättning och tinnitus.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i regelboken. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Förfrågningsunderlaget innehåller en beskrivning av hur verksamhet inom vårdvalsområdet ska bedrivas samt vilka krav som ställs.

Förfågningsunderlaget utgör efter godkännande, avtal mellan vårdgivare och Stockholms läns landsting.

Förfrågningsunderlag som gäller till och med 30 april 2018

Förfrågningsunderlag som gäller från och med 1 maj 2018

Checklista för tillgängliga lokaler

Rapportering

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal eller en ansökan under handläggning vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor om vårdvalet hänvisas till funktionsbrevlådan här nedan.

Vanliga frågor och svar

Patientinformation - broschyrer

Skapa en kundprofil och beställ broschyrer kostnadsfritt i Medicarriers webbshop:

Relaterad information