Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Rehabilitering på Gustavsbergs vårdcentral.

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är patienter i öppenvård.

Vårdgivaren ska i första hand tillgodose patientens behov av hemrehabilitering för patienter som vårdats vid akutsjukhus, geriatrisk klinik eller specialiserad sluten rehabiliteringsklinik.

Det finns inget krav på remiss.

Basuppdraget består av rehabinsatser från:

  • legitimerad fysioterapeut
  • legitimerad arbetsterapeut
  • legitimerad dietist

Tilläggsuppdrag

Tilläggstjänster till uppdraget är kiropraktik, naprapati, kombinerad fysikalisk lymfödemterapi och behandling i bassäng.

Tilläggsuppdraget neuroteam efter stroke och annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom består av insatser från:

  • legitimerad fysioterapeut
  • legitimerad arbetsterapeut
  • legitimerad logoped
  • kurator.

Tilläggsuppdraget behandling av barn och ungdom med obesitas består av insatser från:

  • legitimerad fysioterapeut
  • legitimerad dietist
  • och sker i samverkan med Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Utbildning för obesitasuppdraget

Det här är en obligatorisk utbildning för enheter med detta uppdrag. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs.

Samtidigt ges tillfälle att öka teamsamarbetet mellan barnläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering. Du blir behörig i samtal på rådgivningsnivå på området barnfetma.

Godkända vårdgivare

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Förfrågningsunderlag som gäller från 2016-06-01 till och med 2016-12-31

Förfrågningsunderlag som gäller från och med 2017-01-01

Checklistor inför driftstart

Rapportering

Vårdkontakter ska rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Det är för att du som vårdgivare ska få rätt ersättning och för att uppföljningen ska fungera.

Särskild rutin för patienter inskrivna i ASiH

Konsultationsbedömningar i äldreboenden

Informationsansvar

Kontakt för vårdgivare

Vanliga frågor och svar

Frågor inför ansökan om vårdval

Frågor inför ansökan om vårdval ställs till någon av handläggarna angivna under kontakt för vårdgivare.

Vårdgivare som har avtal inom Primärvårdsrehabilitering samt sökande som har tilldelats en handläggare ska vända sig till sin handläggare.

Relaterad information

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar som en resurs för läkaren och övriga vårdprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Rehabilitering