Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Frapp IT – Digitalt verksamhetsstöd

Frapp är ett projekt som ska se till att ny IT-utrustning finns installerad i alla ambulanser och mottagande sjukhus i Stockholms län. Förkortningen står för Framtida prehospital plattform IT i Stockholms läns landsting. Patientens information blir samlad och kan hanteras i realtid. Alla data från ambulansen kan skickas i realtid till den mottagande enheten.

Under 2016 har pilotdrift och breddinförande genomförts och projektet avslutas under våren 2017. Förvaltningsobjektet Ambulans där Frapp ingår etablerades i samband med breddinförandet och övertar ansvaret för förvaltning fullt ut när projektet stängs.

Syftet är ökad patientsäkerhet, en effektiviserad ärendehantering, ett förbättrat mottagande och rapportering samt en förbättrad uppföljning.

Detta ingår:

 • Ny utrustning för journalsystem, kart- och navigationsstöd, monitorering och EKG.
 • Utrustning för att skicka och ta emot information.
 • Att integreringstjänsten ska fungera och vara tillgänglig för dem som berörs. Ha tillgång till uppföljning av ärenden.
 • Att akutmottagningar och kardiologkliniker ska ha möjlighet att ta del av patientinformation under pågående patientärende.
 • Även andra verksamheter ska ha möjlighet att ta del av patientinformation på sikt.

Det digitala verksamhetsstödssystemet är anpassat till den framtida hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Den förändrade vårdstrukturen kommer att innebära ett utökat antal avlämningsadresser för ambulanssjukvården. Det ställer ännu högre krav på vårdgivare att ha goda kunskaper om sjukvårdsutbudet i länet för att kunna hjälpa patienten till rätt vårdnivå och vårdenhet samt anpassa sina tekniska system till förändringar. Ambulanssjukvården kommer i ökad omfattning att användas för bedömning, behandling och patientstyrning.

Utrustning i ambulansenheterna

 • Windowsbaserade fordonsdatorer av modellen Motion Tablet med pekskärm. En främre och en bakre dator.
 • Den främre datorn används för statushantering och som kart- och navigationsstöd. Mjukvaran heter SAFE (SAAB Group AB).
 • Den bakre datorn (journaldator inklusive tangentbord) används för patientjournal, beslutsstöd med mera. Mjukvaran heter amPHI (Judex A/S).
 • EKG och monitorering (12 avl EKG, NIBP, IBP, ETCO2 ochSpO2) Utrustningen heter Corpuls 3 (Alere AB).
 • Kommunikationshub. Anslutningspunkt för datakommunikation i och utanför fordonet.

SAFE är placerad fram i ambulansen och innehåller statushantering, kart- och navigationsstöd.

 

amPHI, den centrala delen i lösningen, sköter hantering av patientjournalen, kommunikationen med akutmottagningarna och andra intressenter, rapporter och statistik.

 

Corpuls3, övervakning av patienten och registrering av EKG.

 

 AmPHI och Corpuls3 placering i en ambulans.

Utrustning på sjukhus

Befintliga eller nya skärmar eller datorer på akutmottagning och hjärtintensivavdelning, HIA, där sjukvårdspersonalen kan ta del av vilka ambulanser som är på väg till just denna mottagning och med säker inloggning ta del av mer detaljerad patientinformation.

 

AmPHI på mottagande enhet – ta del av patientinformation.

Utrustning på SLL IT

 • Servrar, eventuellt virtuella sådana, som står hos SLL IT och driftas där.
 • Anslutning till tjänsteplattform för informationsutbyte med den övriga hälso- och sjukvården.

Införande

All ambulanspersonal i landstinget, liksom vårdpersonal på akutsjukhusens akutmottagningar och andra mottagande enheter, kommer att beröras.

Systemet införs stegvis. En pilotdrift genomfördes under våren 2016 och breddinförandet avslutas under första kvartalet 2017. Det innebär att alla ordinarie ambulanser inklusive intensivvårdsambulansen och helikoptern använder Frapp. Dessutom finns Frapp i drift på sju akutsjukhus (sju akutmottagningar för vuxna och tre akutmottagningar för barn). Ytterligare mottagande enheter vill ansluta sig till Frapp och först ut är länets psykiatriska akutmottagning.

Användarstöd

Utbildningsmaterial, Funktionsvägledningar och Gemensamma rutiner som ska stödja användarna har tagits fram och uppdateras fortlöpande i samband med releaser och förbättringar som beslutas inom förvaltningen.

Utbildning

Utbildningen vänder sig till två målgrupper, ambulanssjukvård respektive mottagande enheter.
Den bedrivs i två miljöer:

 • lärarledd via super users
 • via e-utbildning.

Utbildningen i samband med breddinförandet är nu avslutad och fortsatt utbildning sker via verksamheternas super users. När nya verksamheter ansluter sig till Frapp sker utbildning efter överenskommelse med förvaltningen.

Här finns den senaste versionen av utbildningsmaterialet:

En e-utbildning där medarbetaren kan göra utbildningen eller uppdatera sina kunskaper på egen hand finns tillgänglig via Lärtorget. Inloggning sker med eTjänstekort och kod. 

Funktionsvägledningar

Funktionsvägledningarna visar hur du kan hantera olika funktioner i Frapp, både i amPHI-mobile och amPHI-web.

Anslutningsprocessen för behörighet till Frapp

För att få tillgång till Frapp krävs att alla användare loggar in med e-tjänstekort och kod. Användare såväl inom ambulanssjukvården som mottagande enheter måste vara inlagda i katalogen EK eller HSA för att kunna logga in i Frapp. Under februari 2016 kommer instruktioner om hur anslutning sker vara klart för att personalen ska få rätt roller och behörigheter.

Dokumentet för hur anslutningsprocessen går till kan du ladda ner här:

Förvaltning

Enheten för prehospital vård och medicinsk service på hälso- och sjukvårdsförvaltningen förvaltar Frapp. Frapp ingår i objektet Ambulans. Regional förvaltningsorganisation är etablerad och arbetar parallellt med projektet.

Projektorganisation

Till stöd under införandet har projektledningen ett verksamhetsråd som består av representanter från de deltagande aktörerna. I organisationen finns också arbetsgrupper för att utforma ambulansjournal, för teknik och IT-integration samt utbildning för medarbetare hos ambulansleverantörerna, akutmottagning, kardiologklinik/hjärtintensiv och SOS Alarm. Styrgruppen har en bred sammansättning av funktioner och aktörer.

Kontakt

För frågor om projektet mejla till:

För frågor om förvaltning, mejla till:

Läs mer om ambulanssjukvård