Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Frapp IT – Digitalt verksamhetsstöd

Frapp är ett projekt som ska se till att ny IT-utrustning finns installerad i alla ambulanser och mottagande sjukhus i Stockholms län. Förkortningen står för Framtida prehospital plattform IT i Stockholms läns landsting. Patientens information blir samlad och kan hanteras i realtid. Alla data från ambulansen kan skickas i realtid till den mottagande enheten.

Under våren 2016 har pilotdrift genomförts i några ambulanser och på två akutmottagningar. Under hösten 2016 genomförs breddinförandet stegvis.

Syftet är ökad patientsäkerhet, en effektiviserad ärendehantering, ett förbättrat mottagande och rapportering samt en förbättrad uppföljning.

Detta ingår:

 • Ny utrustning för journalsystem, kart- och navigationsstöd, monitorering och EKG.
 • Utrustning för att skicka och ta emot information.
 • Att integreringstjänsten ska fungera och vara tillgänglig för dem som berörs. Ha tillgång till uppföljning av ärenden.
 • Att akutmottagningar och kardiologkliniker ska ha möjlighet att ta del av patientinformation under pågående patientärende.
 • Även andra verksamheter ska ha möjlighet att ta del av patientinformation på sikt.

Det digitala verksamhetsstödssystemet är anpassat till den framtida hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Den förändrade vårdstrukturen kommer att innebära ett utökat antal avlämningsadresser för ambulanssjukvården. Det ställer ännu högre krav på vårdgivare att ha goda kunskaper om sjukvårdsutbudet i länet för att kunna hjälpa patienten till rätt vårdnivå och vårdenhet samt anpassa sina tekniska system till förändringar. Ambulanssjukvården kommer i ökad omfattning att användas för bedömning, behandling och patientstyrning.

Utrustning i ambulansenheterna

 • Windowsbaserade fordonsdatorer av modellen Motion Tablet med pekskärm. En främre och en bakre dator.
 • Den främre datorn används för statushantering och som kart- och navigationsstöd. Mjukvaran heter SAFE (SAAB Group AB).
 • Den bakre datorn (journaldator inklusive tangentbord) används för patientjournal, beslutsstöd med mera. Mjukvaran heter amPHI (Judex A/S).
 • EKG och monitorering (12 avl EKG, NIBP, IBP, ETCO2 ochSpO2) Utrustningen heter Corpuls 3 (Alere AB).
 • Kommunikationshub. Anslutningspunkt för datakommunikation i och utanför fordonet.

Tablet

amPHI, den centrala delen i lösningen, sköter hantering av patientjournalen, kommunikationen med akutmottagningarna och andra intressenter, rapporter och statistik.

Corpuls3, övervakning av patienten och registrering av EKG.

Utrustningen testas i ambulans

Testinstallation i en ambulans Renault Mastergenomfördes i januari 2016 och kommunikationen mellan enheterna i fordonet testades med gott resultat.

Utrustningen testas i ambulans 

Utrustning på sjukhus

Befintliga eller nya skärmar eller datorer på akutmottagning och hjärtintensivavdelning, HIA där sjukvårdspersonalen kan ta del av vilka ambulanser som är på väg till just denna mottagning och med säker inloggning ta del av mer detaljerad patientinformation.

Utrustning på SLL IT

 • Servrar, eventuellt virtuella sådana, som står hos SLL IT och driftas där.
 • Anslutning till tjänsteplattform för informationsutbyte med den övriga hälso- och sjukvården.

Införande

All ambulanspersonal i landstinget, liksom vårdpersonal på akutsjukhusens akutmottagningar och andra mottagande enheter, kommer att beröras.

Systemet införs stegvis. En pilotdrift startar i sex ambulanser, på akutmottagningen vid två akutsjukhus och fem hjärtintensivavdelningar med start i april 2016. Pilotdriften används i skarp drift tillsammans med prioriterings- och dirigeringstjänsten som drivs av SOS Alarm. När pilotdriften bedöms vara stabil införs den nya tekniken i större skala.

Breddinförande

Breddinförandet startar den 5 september 2016. Efter utbildning och installation sker driftstart löpande under hösten stationsvis. Från oktober finns Frapp i drift på sju akutsjukhus, sju akutmottagningar för vuxna och tre akutmottagningar för barn.

Pilotdrift för hjärtintensivavdelningar, HIA, genomförs under cirka två veckor, från den 5 september, i samband med breddinförandet.

Vecka * Ambulansstationer Sjukhus  
    Akutmottagning HIA
36

Solna
Norrtälje
Hallstavik

 

 

Norrtälje sjukhus
K Solna
ALB

 

Norrtälje sjukhus
K Solna
Danderyds sjukhus
Södersjukhuset
Capio St Göran
K Huddinge
37 Solna
Botkyrka
K Huddinge  
38 Bromma
Nacka/Värmdö
Södersjukhuset
Sachsska
 
39 Bromma
Södertälje
Södertälje sjukhus Södertälje sjukhus
40 Upplands Bro
Järfälla
City
   
41 City
Upplands Väsby
   
42 Upplands Väsby
Farsta
Vällingby
   
43 Farsta
Vällingby
   
44 Vallentuna
Åkersberga
   
45 Huddinge
Lidingö
   
46 Skärholmen
Sollentuna
   
47 Skärholmen
Södermalm
   
48 Södermalm    
49 Södermalm
Handen
Västerhaninge
   
50 Södermalm
Tyresö
Nynäshamn
   
51 Hägersten    

Vecka* = anger vecka för start i produktion (cirka 5 ambulanser/vecka). Utbildning och installation sker cirka två veckor innan start.

Utbildning

Utbildning av personal i ambulanssjukvården och på mottagande enheter på akutsjukhus följer en införandeplan. Tanken är att personalen ska vara utbildad när ambulansernas installationer är klara så att driftstart kan börja direkt därefter. Utbildning sker enligt principen train the trainer. Ett antal super users kommer att utbilda sina kollegor i ambulanssjukvården och på akutsjukhus.

Här finns den senaste versionen av utbildningsmaterialet:

Anslutningsprocessen för behörighet till Frapp.

För att få tillgång till Frapp krävs att alla användare loggar in med e-tjänstekort och kod. Användare såväl inom ambulanssjukvården som mottagande enheter måste vara inlagda i katalogen EK eller HSA för att kunna logga in i Frapp. Under februari 2016 kommer instruktioner om hur anslutning sker vara klart för att personalen ska få rätt roller och behörigheter.

Dokumentet för hur anslutningsprocessen går till kan du ladda ner här:

Förvaltning

Enheten för prehospital vård och medicinsk service kommer att förvalta FRAPP. FRAPP ingår i objektet Ambulans.

Projektorganisation

Till stöd under införandet har projektledningen ett verksamhetsråd som består av representanter från de deltagande aktörerna under pilotfasen. I organisationen finns också arbetsgrupper för att utforma ambulansjournal, för teknik och IT-integration samt utbildning för medarbetare hos ambulansleverantörerna, akutmottagning, kardiologklinik/hjärtintensiv och SOS Alarm. Styrgruppen har en bred sammansättning av funktioner och aktörer.

Kontakt

För frågor om projektet mejla till:

För frågor om förvaltning, mejla till:

Läs mer om ambulanssjukvård