Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

E-recept, elektronisk receptförskrivning, är en tjänst som gör att läkaren kan skicka recept elektroniskt till apoteket från sitt journalsystem. Läkare som saknar journalsystem kan skicka e-recept via en webbtjänst. Alla apotekskedjor i Sverige har tillgång till e-recepten via ett nationellt receptregister.

E-recept skrivs in i receptmodulen i journalsystemet. Sedan överförs informationen i strukturerad och krypterad form, via landstingets receptserver, till receptregistret hos E-hälsomyndigheten. Där sparas receptet under giltighetstiden.

Makulera e-recept

Nu kan recept både skickas och makuleras elektroniskt i TakeCare. Journalsystemet har installerat en tjänst som tar bort e-recept ur receptservern hos E-hälsomyndigheten (där alla landets e-recept lagras). Även andra journalsystem kan installera den framtagna makuleringstjänsten.

Makuleringsfunktionen kan användas:

  • När ett läkemedel sätts ut kan kvarvarande förskrivningar på receptet makuleras. Patientens medgivande krävs.
  • Om fel läkemedel/vara/styrka/ändamål etc. angivits. Patientens medgivande krävs.
  • Om recept förskrivits på fel patient kan det också makuleras. Inget medgivande behövs från patienten.

Webbtjänster

Om du inte har ett journalsystem med receptmodul så finns det några webbaserade e-receptlösningar som tillhandahållsmot en licensavgift. Mer information om e-recepttjänsterna hittar du på

E-förskrivning finns just nu för iphone och kommer inom snar framtid att göras tillgänglig även för android.

Om pappersrecept och annat

Information om beställning av receptblanketter och klisteretiketter kan du läsa på sidan om läkemedelsförskrivning.

Kontakt