Välkommen till Vårdgivarguiden

Nu förenklar vi vardagen. Informationen snabbt, enkelt och samlat på ett ställe!

» Introduktion till Vårdgivarguiden!

Beställ eTjänstekort

För att möta de ökade säkerhetskrav som ställs i Patientdatalagen har landsting och kommuner kommit överens om att införa eTjänstekort/SITHS. Syftet är att säkert identifiera användare som hanterar känsliga uppgifter som rör patienter.

eTjänstekort och SITHS-kort

eTjänstekort är benämningen för tjänsten inom Stockholms läns landsting. Nationellt benämns tjänsten för SITHS-kort.

Läs mer om eTjänstekort

Fotograf: Oskar Kullander

Gustavsbergs vårdcentral

Gustavsbergs vårdcentral