Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Patienter med rehabiliteringsbehov och som är eller riskerar att bli sjukskrivna behöver ofta koordinering av sin rehabilitering och stöd i kontakter med berörda aktörer för att undvika långvarig sjukskrivning och ohälsa. I en utvidgad försöksverksamhet med rehabiliteringskoordinatorer i Stockholm kan nu mottagningar med primärvårdsrehabilitering tillsammans med husläkarmottagningar delta.

Sedan några år utvärderas effekterna av rehabiliteringskoordinatorns insatser i en studie vid några vårdcentraler i Stockholm och resultaten hittills visar bland annat kortare sjukskrivning och förbättrad livskvalitet för patienter som får stöd av en rehabiliteringskoordinator.

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga vårdprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor. Erfarenheterna från studien används nu i en utvidgad försöksverksamhet som hittills omfattar ett fyrtiotal rehabiliteringskoordinatorer.

Utvidgad försöksverksamhet

I den utvidgade försöksverksamheten är rehabiliteringskoordinatorn anställd vid Primärvårdsrehabilitering och utför uppdraget på en eller flera närliggande husläkarmottagningar utifrån en gemensam överenskommelse.

Rehabiliteringskoordinatorn har tre arbetsområden:

  • stöd till patienten
  • intern koordinering av rehabilitering och sjukskrivning
  • kontaktperson till externa aktörer som exempelvis Försäkringskassan och arbetsgivare.

Försöksverksamheten med rehabiliteringskoordinator finansieras genom medel från den statliga överenskommelsen: En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018.

Nätverk som stöd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen erbjuder rehabiliteringskoordinatorer stöd i olika former. Vid regelbundna nätverksträffar finns utrymme för erfarenhetsutbyte och kollegialt stöd. Det erbjuds också kompetensutveckling i form av seminarier.

Delta i den utvidgade försöksverksamheten

Det finns möjlighet för mottagningar med primärvårdsrehabilitering att tillsammans med husläkarmottagningar delta i den utvidgade försöksverksamheten.

Rehabiliteringskoordinatorn ska vara legitimerad sjukvårdsprofession eller auktoriserad socionom med flerårig erfarenhet av rehabilitering, gärna med vidareutbildning inom området, bör ha MI-kompetens och gått kursen Koordinering av rehabprocessen, 7,5 hp samt kännedom om försäkringsmedicin.

Verksamheter som är intresserade är välkomna att höra av sig.

Vårdgivare

Kontakt

Läs mer

ReKoordprojektet

Nationell utvärdering av koordinatorsfunktionen inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet.